MOTTO:   „Activitatea e însuşi ecuaţia vieţii; a-i deprinde pe elevi să se mişte, să lucreze, înseamnă a-i învăţa să trăiască, şi acesta e rolul şcolii.”

                                       John Deney şi Evely Deney