“Chiar daca sunt diferit, vreau sa scriu si sa citesc!”

Parteneriatul dintre Scoala Gimnaziala Avrig si Asociatia Ateliere fara Frontiere isi propune initierea unor activitati de invatare asistate de calculator, care sa ajute invatatorii, profesorii de sprijin si elevii cu CES sa progreseze in scrierea lectiilor să poată beneficia de lecţii moderne.

Scopul acestui proiect este crearea unui ambient plăcut, a unui climat fizic şi psihic în care copilul defavorizat să-şi petreacă timpul, stimularea interesului pentru studiu individual şi în grup, precum si asigurarea reuşitei şcolare a copilului  şi prevenirea părăsirii timpurie a şcolii de către elevi.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii în privinţa accesului la informaţie;

Obiective specifice:

    -să plaseze elevul cu CES si cu dificultati de invatare în centrul procesului educativ;

    -să dezvolte la elevi capacităţi de muncă în echipă, de abordare interdisciplinară a unor teme şi deprinderi de căutare şi prelucrare a informaţiei;

    -să implice în activităţi specifice proiectului elevii defavorizaţi din punct de vedere material;

    -să permită accesul tuturor elevilor la informaţie;

Durata proiectului este de 1 an şcolar, 2018-2019, permitând continuarea şi îmbunătăţirea lui dacă se dovedeşte eficient.

Multumim Asociatiei Ateliere fara Frontiere pentru cele 10 calculatoare!