PROIECT ERASMUS + 2018-2020

Proiectul a fost depus în cadrul Apelului Național la propuneri de proiecte 2018 și este finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus + - Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, cu un grant de 14070 euro.

Proiectul are o durată de 2 ani și se va desfășura în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020 .

Proiectele din cadrul programului Uniunii Europene, Erasmus+, se adresează nevoilor de dezvoltare personala și perfecționare profesională a cadrelor didactice prin participarea la activități de formare continuă, schimburi de experiență și de bune practici, activități desfășurate în alte țări decât în țara de origine.  Cursurile sunt livrate de furnizori europeni și sunt centrate atât pe activități formale cât și pe activități nonformale.

Pentru a beneficia de această finanțare, școala a depus aplicația în luna ianuarie, selectând, în urma unei atente diagnoze a mediului intern, două subiecte care se suprapun perfect nevoilor școlii: reducerea abandonului școlar și integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Activitățile de mobilitate transnaționala sunt organizate in 2 fluxuri a câte 3 cadre didactice care vor participa la cursuri organizate în Praga, Cehia și Oslo, Norvegia. Primul curs, Identifying Barriers to Learning– A Special Educational Needs (SEN) Masterclass Course”(Cehia) are ca obiectiv principal înțelegerea dificultăților de învățare cu care se confruntă copiii și exersarea unor metode si procedee pentru a facilita integrarea copiilor cu cerințe educative școlare in colectivul clasei. Cel de-al doilea curs, “How an effective classroom management can lead to students’ academic performances increase, to early school leaving decrease and to a positive communication environment” (Norvegia), are ca obiective dezvoltarea abilitatilor de comunicare cu elevii care provin din familii din medii defavorizate, insusirea unor strategii didactice aplicabile atat activitatilor curiculare cat si celor extracurriculare, menite sa creasca motivatia pentru invatare a elevilor prin participarea la ore și scaderea absenteismului si a riscului de abandon scolar prematur.

Una din tintele strategice din planul de dezvoltare al scolii este dobandirea de catre cadrele didactice a competentelor necesare secolului XXI, reducerea abandonului, integrarea elevilor cu CES, interes pentru dezvoltarea personala si invatarea continua. Deci, aceasta mobilitate se suprapune perfect nevoilor scolii, urmand sa dezvolte profesorilor competente necesare predarii inovative si creative la clasa,pentru atragerea acestora catre scoala, precum si crearea unui mediu de invatare in care fiecare elev sa fie tratat astfel incat sa se dezvolte la maximum de potential, chiar daca are dificultati de invatare.