Istoric

Orașul Avrig. Situat la poalele Munților Făgăraș, la 26 km, est de Sibiu, orașul Avrig reprezintă un important centru economic și turistic, fiind localiatea în care s-a născut și a murit cărturarul Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului superior românesc de la Sfântul Sava.

Atestat documentar de la 1346, Avrigul, cu o populație de 12095 de locuitori, se remarcă în primul rând prin așezarea sa geografică, constituind locul de pornire în excursii spre Munții Făgăraș.

Avrigul a fost declarat oraș în anul 1989.

Latura sudică este străjuită de crestele Făgărașului cu vârfurile Suru (2281m), Budislavu (2371m), Ciortea (2426m) și Scara (2308m).

La nord are ca vecini comuna Roșia și comuna Nocrich. În est se învecinează cu Porumbacu de Jos, râul Racovicioara, în partea stângă a Oltului și Valea Colunului în partea dreaptă a râului. Vecinii vestici sunt Comuna Racovița, orașul Tălmaciu și comuna Șelimbăr.

Este cunoscut drept ”Edenul transilvănean”.

Clădirea şcolii a fost construită în anul 1937 şi a fost dată în folosinţă în anul şcolar 1944 -1945.

  1. PERIOADA CONSTRUIRII ACTUALEI ȘCOLI: 1937-1944
  2. 1944-1945: PRIMUL AN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  3. 1945-1960: ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ
  4. 1960-1975: LICEUL GHEORGHE LAZĂR
  5. 1975-1983: ȘCOALA CU CLASELE I-VIII
  6. 1984-1987: ȘCOALA NR.2 AVRIG
  7. 1987-2012: ȘCOALA CU CLASELE I-VIII AVRIG
  8. 2012- PREZENT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG


Populaţie şcolară


o În toate unităţile sunt înscrişi 557 de elevi/copii.

o Elevii provin, în general, din familii modeste, fără venituri stabile.

o Din 2005 elevii cu CES beneficiază de serviciile a doi profesori de sprijin, la şcoala din Avrig.

o În total, în şcoala noastră funcţionează un număr de 4 grupe de grădiniţă şi 26 clase de elevi, in unitatea cu PJ, Școala Gimnazială Avrig si structurile școlare: Școala Gimnazială Bradu, Școala Primară Glâmboaca și Școala Primară Săcădate.