ERASMUS + 2018-2020

Proiectul se suprapune perfect nevoilor scolii, urmand sa dezvolte profesorilor competente necesare predarii inovative si creative la clasa,pentru atragerea acestora catre scoala, precum si crearea unui mediu de invatare in care fiecare elev sa fie tratat astfel incat sa se dezvolte la maximum de potential, chiar daca are dificultati de invatare.

Cursurile “How an effective classroom management can lead to students’ academic performances increase, to early school leaving decrease and to a positive communication environment” (Norvegia) si ”Identifying Barriers to Learning– A Special Educational Needs (SEN) Masterclass Course”(Cehia) au ca si obiective principale: dezvoltarea abilitatilor de comunicare cu elevii care provin din familii din medii defavorizate, insusirea unor strategii didactice aplicabile atat activitatilor curiculare cat si celor extracurriculare, menite sa creasca motivatia pentru invatare a elevilor prin participarea la ore, scaderea absenteismului si a riscului de abandon scolar prematur, exersarea unor metode si procedee pentru a facilita integrarea lor in colectivul clasei, imbogatirea ofertei educationale a scolii cu o noua materie optionala la ciclul primar cu titlul “Chiar daca sunt diferit, stiu sa scriu si sa citesc!”, introducerea unui program de Peer Mentoring, in care un elev din ciclul gimnazial va avea rolul de mentor al unui elev din ciclul primar.