MISIUNE

 Şcoala noastră este locul în care elevi, cadre didactice şi părinţi construiesc  împreună viitorul comunităţii în context european.

 În şcoala noastră fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul în funcţie de aptitudinile, interesele şi motivaţiile proprii în vederea creşterii şanselor de integrare socială şi profesională într-un viitor european.

 Şcoala noastră dezvoltă un sistem bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate, cultivând onestitatea, sinceritatea, inteligenţa socială, curajul acţiunii civice, creativitatea, implicarea personală, munca în echipă, respectul şi valorizarea diferenţei umane, solidaritatea.

 Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Şcolii Gimnaziale Avrig în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Sunt prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), evidenţiază eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate.